Dychwelyd i Ŵyl Wanwyn Pencampwriaeth Agored Prydain

Ar ôl derbyn gwahoddiad i gystadlu yng Ngŵyl Wanwyn Pencampwriaeth Agored Prydain ar sail ei buddugoliaeth ym Mhencampwriaeth Agored Cymru ym mis Chwefror, dychwelodd y band i Blackpool am y tro cyntaf ers 2013 i gystadlu yn y Tlws Hŷn.

Wedi’i gynnal yn y Neuadd Sbaeneg yn y Gerddi Gaeaf ar 7fed Mai 2022, perfformiodd y band y darn prawf gosod, ‘Life Divine’, gan (cyfansoddwr a aned yn Abertawe!) Cyril Jenkins.

Gosodwyd y band yn 7fed mewn maes o 22 o fandiau, ei safle uchaf erioed yn y gystadleuaeth! Beirniaid yr ornest oedd Sandy Smith a Simon Gresswell.

Roedd y band yn ddiolchgar iawn i dderbyn cyllid o Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd y Gwair i dalu costau cludiant am y penwythnos.

Mae canlyniadau llawn y gystadleuaeth isod.

SafleBandArweinyddTrefn
1Unite the UnionJonathan Beatty20
2Boarshurst SilverJamie Prophet10
3FishburnDuncan Beckley18
4East London BrassJayne Murrill19
5TylorstownGary Davies1
6EnderbyStephen Phillips13
7PontarddulaisPaul Jenkins21
8Unison KinneilRaymond Tennant2
9Hatfield & Askern CollieryStan Lippeatt6
10Yorkshire Imperial Urquhart TravelGarry Hallas5
11Eccles BoroughMareika Gray22
12Easington CollieryStephen Malcolm4
13Thundersley BrassMelvin White11
14AmershamPaul Fisher3
15Marsden SilverAndrew Loftshouse12
16Sovereign BrassStephen Roberts8
17Bo’ness & CarridenAndrew Duncan14
18LydbrookStephen Sykes17
19Crofton SilverDean Jones15
20Roberts BakeryPaul Lovatt-Cooper9
21StaffordshireCraig Williams7
22JackfieldRyan Richards16

Offerynnwraig Gorau: Sarah Curtis – Trombôn (Unite the Union)

Enillwyr Pencampwriaethau Rhanbarthol Cymru

Wedi ennill Pencampwriaethau Agored Cymru yn ddiweddar, roedd y band wrth ei fodd i ddilyn hynny gyda buddugoliaeth yn yr Adran 1af ym Mhencampwriaethau Rhanbarthol Cymru!

Yn dychwelyd i Neuadd Brangwyn yn Abertawe ar 19eg Mawrth 2022, ar ôl cael ei chynnal ddiwethaf yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe yn 2020, dyma oedd Pencampwriaethau Rhanbarthol cyntaf Cymru i gael eu cynnal ers dechrau pandemig Coronafeirws COVID-19.

Offerynnwr Gorau – Lyndon Harris

Gyda’r fuddugoliaeth daw gwahoddiad i gynrychioli Cymru yn rowndiau terfynol Pencampwriaethau Bandiau Pres Cenedlaethol Prydain Fawr, i’w chynnal yn The Centaur, Cheltenham Racecourse ar 17eg Medi 2022.

Y darn prawf gosod ar gyfer y gystadleuaeth oedd ‘Spectrum’ gan Gilbert Vinter, gyda’r band yn cystadlu mewn maes o 7 o fandiau. Yn ogystal â hawlio’r prif dlws, ychwanegodd chwaraewr ewffoniwm y band, Lyndon Harris, at ei gasgliad cynyddol o wobrau unigol trwy hawlio gwobr yr ‘Offerynnwr Gorau’.

Mae canlyniadau llawn yr adran isod.

SafleBandArweinyddTrefn
1Band Tref PontarddulaisPaul Jenkins6
2Pres Dyffryn EbbwGareth Ritter3
3Band B. T. M.Jeff Hutcherson7
4Band Lewis MerthyrCraig Roberts2
5Band Parc a’r DârNigel Seaman5
6Seinforf Arian DeiniolenKeith Jones4
7Band Markham a’r ArdalJayne Thomas1

Offerynnwr Gorau: Lyndon Harris – Ewffoniwm (Band Tref Pontarddulais)

Gellir darllen adroddiad llawn ar y gystadleuaeth o 4barsrest.com trwy ddilyn y ddolen hon.

Roedd y sylwadau cadarnhaol ar berfformiad y band gan 4barsrest.com fel a ganlyn:

O 4barsrest.comWe waited a long time to hear two really authentic high quality First Section performances of ‘Spectrum’ and then we got them to close the contest.

The first came from Pontardulais, playing with bold confidence after their recent Welsh Open victory. That was carried forward here — helped by a wonderfully cohesive reading by the MD which was stuck to like Aroldite glue by his players.

This was glossy, high sheen stuff as oily as a palette of Dulux gloss and brushed on with the care and attention of a Vermeer rather than a Jackson Pollack. Little moments of unease, but it didn’t tarnish the canvas on which it was placed. Nicely done in all aspects that — very nicely done indeed.

O 4barsrest.com ar TrydarThe most cohesive rendition so far from a bold but refined @pontardulaisband MD gave real definition to each colouring too – aided by fine soloists and balanced ensemble. Nice.

Enillwyr Pencampwriaeth Agored Cymru 2022!

Band Tref Pontarddulais – Enillwyr Pencampwriaeth Agored Cymru!
Credyd llun: 4barsrest.com

Am y tro cyntaf yn ei hanes, roedd y band wrth ei fodd i ennill Pencampwriaeth Bandiau Pres Agored Cymru!

Cynhaliwyd yr ornest gyntaf yng Nghymru ers dechrau pandemig y Coronafeirws COVID-19 yn The Riverfront yng Nghasnewydd ar Chwefror 20fed a gwelwyd y band yn cystadlu mewn maes o 13 o fandiau yn yr Adran Pencampwriaeth a’r Adran Gyntaf.

Cynhaliwyd y Gystadleuaeth Adloniant hon yn y Grand Pavilion ym Mhorthcawl yn flaenorol, ac mae pob band yn perfformio rhaglen o gerddoriaeth hyd at 20 munud o hyd. Eleni fe’i beirniadwyd gan Dr Robert Childs, gyda David Francis yn dewis enillydd y wobr ‘Cyflwyniad Llwyfan Mwyaf Diddanol’.

Yn dilyn newid personél hwyr o ganlyniad i gyfyngiadau Coronafeirws COVID-19 gwelwyd arweinydd arferol y band, Paul Jenkins, yn cyfnewid ei faton am trombon, gyda Matthew Jenkins yn arwain y band.

Adran Corn Orau – Band Tref Pontarddulais

Yn ogystal ag ennill Tlws Her CISWO a’r wobr o £1,000, enillodd adran corn y band y wobr am yr ‘Adran Corn Orau’.

Fe wnaeth y band hefyd ennill gwahoddiad i gystadlu yng nghystadleuaeth y ‘Senior Trophy’ yn y ‘Spring Festival’ yn Blackpool ar Fai 7fed 2022.

Dewisodd y bandi berfformio’r rhaglen ganlynol, wedi’i hategu gan gyflwyniad fideo ac adrodd gan y DJ radio a phersonoliaeth leol o Abertawe, Kev Johns.

 • Nordic Polska, Anders Edenroth & Matti Kallio arr. Philip Harper
 • Trust in Me, Sherman & Sherman arr. Philip Harper
 • Fantasy on London Nursery Rhymes, Dan Price
 • An Evening Prayer, Engelbert Humperdinck arr. Robert Childs
 • Tale of the Dragon, Paul Lovatt-Cooper

Mae canlyniadau llawn y gystadleuaeth i’w gweld isod.

SafleBandArweinyddTrefnPwyntiau
1Band Tref PontarddulaisMatthew Jenkins14184
2Band Dinas Caerdydd M1Chris Bond4183
3Band Dirwestol TongwynlaisCarl Saunders13181
4Pres Dyffryn EbbwGareth Ritter2180
5Brunel BrassDaniel Hall10178
6Band B. T. M.Jeff Hutcherson12176
7SW Comms BandStephen Sykes7175
8Band TylorstownGary Davies1173
9Band Lewis MerthyrCraig Roberts8172
10Band Parc a’r DârDewi Griffiths11171
11A W Parker Drybrook BandJoshua Ruck5170
12Forest of Dean BrassThomas Dunne3169
13Band Markham a’r ArdalJayne Thomas6168

Fe wnaeth Filton Concert Brass, wedi’i dynnu i berfformio fel band rhif 9, dynnu allan cyn yr ornest.

Band Adran Gyntaf yn y Safle Uchaf heb fod yn y Gwobrau: Pres Dyffryn Ebbw

Cyflwyniad Llwyfan Mwyaf Diddanol: Band Dinas Caerdydd M1

Unawdydd Gorau: Megan Newberry – Corned (SW Comms Band)

Chwaraewr Corned Orau: Becky Cale (Band Dinas Caerdydd M1)

Chwaraewr Soprano Orau: Clint Millter (Band B. T. M.)

Adran Corn Orau: Band Tref Pontarddulais

Adran Offerynnau Taro Orau: Brunel Brass

Offerynnwr Ieuengaf: Noah Davies (Band Tylorstown)

Gwahoddiad i Gystadlu yn y Senior Trophy yn y Spring Festival 2022: Band Tref Pontarddulais

Cyngerdd Nadolig Rhithwir 2021

Gan fod pandemig Coronavirus COVID-19 wedi arwain at ganslo mwyafrif o berfformiadau Nadolig y band unwaith eto, mae gan y band wledd arbennig iawn i chi – cyngerdd rhithwir gan Fand Tref Pontarddulais a’r anhygoel Côr Meibion Pontarddulais, gyda ragarweiniad gan Lywydd y côr, Mr Eric Jones.

Mae’r band yn hynod ddiolchgar i’r ddau am eu cyfraniadau ac mae’n anrhydedd cael rhannu llwyfan gyda nhw, er ei fod yn un rhithwir! Mae’r band yn mawr obeithio y bydd Nadolig 2022 yn gweld y Cyngerdd Nadolig cymunedol poblogaidd yn dychwelyd a’r cyfle i bob sefydliad cerdd ym Mhontarddulais berfformio gyda’u gilydd unwaith eto.

Gan ddymuno Nadolig Llawen iawn a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.

Cyngerdd Nadolig wedi’i Ganslo

Mae’r band yn siomedig i gyhoeddi bod y Cyngerdd Nadolig yn Nhabernacl Treforys y dydd Sadwrn hwn, Rhagfyr 11eg, wedi’i ganslo.

Rhaid i iechyd a diogelwch ein cynulleidfa ac aelodau’r band ddod yn gyntaf a byddai’n annoeth i gynnal y cyngerdd o ystyried y cynnydd mewn achosion yn ystod y dyddiau diwethaf, yn dilyn ymddangosiad yr amrywiad Omicron o Coronavirus COVID-19.

Mae’r band yn y broses o gysylltu â phawb a oedd wedi prynu tocynnau i gynnig ad-daliad.

Diolch am eich dealltwriaeth

Yn ôl ar y Llwyfan Cystadlu

20 mis hir ar ôl ei ymddangosiad diwethaf mewn cystadleuaeth band pres oherwydd pandemig Coronavirus COVID-19, perfformiodd y band yng Ngŵyl Bres Wychavon, a gynhaliwyd ar Hydref 30ain 2021 yn Ysgol De Montfort yn Evesham.

Gwobr David Morris (Ewffoniwm Gorau): Lyndon Harris

Yn cystadlu yn yr Adran 1af yn y Gystadleuaeth Adloniant hon, roedd y band yn falch o gael ei gosod yn y 4ydd safle mewn maes o 9 band, gyda chwaraewr ewffoniwm y band, Lyndon Harris, yn ennill Gwobr David Morris am yr Ewffoniwm Gorau.

Dewisodd y band i berfformio’r rhaglen ganlynol, wedi’i ategu gan gyflwyniad sain a fideo a baratowyd gan Jayne Kinnear.

 • Nordic Polska, Anders Edenroth & Matti Kallio arr. Philip Harper
 • Trust in Me, Sherman & Sherman arr. Philip Harper
 • Fantasy on London Nursery Rhymes, Dan Price
 • An Evening Prayer, Engelbert Humperdinck arr. Robert Childs
 • Tale of the Dragon, Paul Lovatt-Cooper

Mae canlyniadau llawn yr adran isod.

SafleBandArweinyddTrefnPwyntiau
1Band Eccles BoroughMarieka Gray3195
2Band HaydockMark Quinn8193
3Pres Milton KeynesJonathan Mott4188
4Band Tref PontarddulaisPaul Jenkins7187
5Band Markham a’r ArdalJayne Thomas1184
6Band Pres StanningtonDerek Renshaw2180
7Band LangleyCliff Parker6178
8Pres StrataRichard Marshall5175
9Band ShirleyTom Stoneman9173

Arweinydd Buddugol: Marieka Gray (Band Eccles Borough)

Gwobr Adloniant: Band Haydock

Unawdydd Gorau: Morgan Hart – Tiwba Eb (Band Shirley)

Baritonau Gorau: Band Haydock

Adran Taro Gorau: Pres Milton Keynes

Gwobr David Morris (Ewffoniwm Gorau): Lyndon Harris (Band Tref Pontarddulais)

Cyngherddau Unwaith Eto!

Bron i 18 mis ar ôl ei berfformiad cyhoeddus diwethaf ym Mhencampwriaethau Rhanbarthol Cymru 2020, roedd Band Tref Pontarddulais yn falch i gael perfformio dau gyngerdd ym mis Awst 2021 yn yr ardal leol.

Y cyntaf oedd cyngerdd gwych ‘Night at the Movies’ yn The Clubhouse yng Nghlwb Golff Pontarddulais ar Awst 14eg fel rhan o’i gyfres haf o gyngherddau.

Yr ail oedd cyngerdd ‘Music from the Movies’ am ddim a gynhaliwyd ym Mharc Coed Bach ym Mhontarddulais, ar Ddydd Gŵyl y Banc, Awst 30ain. Gwelodd y digwyddiad gynulleidfa yn niferu yn y cannoedd gyda chadeiriau gardd mewn llaw yn mwynhau picnic wrth gael eu difyrru gan y band.

Mae’r 18 mis diwethaf wedi bod yn gyfnod anodd i’r band, fel y bu i bawb, ond er gwaethaf methu â chyflawni gweithgareddau band arferol, bu llawer yn digwydd ‘y tu ôl i’r llenni’.

Perfformiadau Rhithwir

Er nad yw’r band wedi gallu perfformio mewn person ers dechrau pandemig Coronavirus COVID-19, mae’r band wedi ceisio cofleidio’r duedd o ‘berfformiadau rhithwir’ fel ffordd o gadw diddordeb ei aelodau a cheisio dod â rhywfaint o ryddhad i’w gefnogwyr mewn cyfnod anodd.

Y cyntaf oedd ein Cyngerdd Blynyddol Rhithwir, dan arweiniad Llywydd y Band, Garry Owen, a oedd yn cynnwys perfformiadau a recordiwyd mewn Cyngherddau Blynyddol blaenorol a lluniau a gasglwyd gan aelod y band, Jayne Kinnear.

Nesaf oedd fideo a ryddhawyd ar Sul y Cofio, a oedd eto’n cynnwys recordiadau, lluniau, ffotograffau a thoriadau papur newydd a gasglwyd gan Jayne Kinnear. Roedd y fideo hefyd yn cynnwys perfformiadau wedi’u recordio o Gôr Meibion Pontarddulais.

Fe wnaeth y band rhyddhau cyfres of fideos yn ddyddiol yn y cyfnod yn arwain at Ddydd Nadolig, gan arddangos recordiadau o Gyngherddau Nadolig blaenorol, yn ogystal â thri fideo newydd a gafodd eu creu gan ddefnyddio recordiadau a grëwyd gartref gan aelodau unigol o’r band a’u cyfuno i creu un ‘Perfformiad Rhithwir’.

Clinigau Brechu

Gyda’r newyddion rhyfeddol fod brechlyn COVID-19 wedi’i greu ar droad y flwyddyn, atebodd y band yr alwad gan sicrhau bod yr ystafell fand ar gael fel lleoliad ar gyfer brechiadau o fis Chwefror 2021. Diolch yn fawr iawn i’r tîm ym Meddygfa Tal-y -Bont am eu gwaith caled wrth weinyddu’r brechlyn i gynifer o drigolion lleol, gan gynnwys rhai aelodau o’r band!

Cystadlu Ar-lein

Gyda chymaint o fandiau pres ledled y wlad yn cofleidio’r duedd o berfformiadau rhithwir, cynhaliodd y Band Cory a Kapitol Bencampwriaethau Bandiau Ar-lein, lle bu Band Tref Pontardulais yn cystadlu yn yr Adran 1af.

Ar ôl mwynhau’r profiad gymaint, cystadlodd y band ym Mhencampwriaethau Whit Friday Ar-lein Band Foden’s ychydig fisoedd yn ddiweddarach, gan gystadlu eto yn yr Adran 1af.

Gwelliannau i’r Ystafell Fand

Mae’r band yn ddiolchgar ei fod wedi derbyn grantiau i’w alluogi i weithredu rhai gwelliannau mawr eu hangen i’r ystafell band, a ddigwyddodd yn y Gwanwyn. Roedd y rhain yn cynnwys ailosod y lloriau, ailosod y boeler a gosod rheiddiaduron, ail-darmacio’r maes parcio a gosod gatiau newydd.

Mae’r band hefyd yn ffodus ei fod wedi derbyn grantiau i brynu gazebos, a oedd yn galluogi’r band i ymarfer yn yr awyr agored pan oedd cyfyngiadau a chanllawiau COVID-19 (a’r tywydd!) yn caniatau!

Ymarferion Dan Do

Gyda llacio rhai cyfyngiadau COVID-19 ym mis Mai 2021, llwyddodd y band i ail-gychwyn ymarferion dan do, er nad yn ystafell y band oherwydd maint yr ystafell yr oedd ei angen i fodloni’r bylchau lleiaf sy’n ofynnol rhwng chwaraewyr i gynnal ymarferion diogel. Mae’r band yn ddiolchgar ei fod wedi cael caniatâd i ddefnyddio Neuadd Goffa Penygroes i gynnal ymarferion.

Pencampwriaethau Whit Friday Ar-lein Band Foden’s 2021

Ar ôl mwynhau ei flas cyntaf o gystadlu rhithwir ym Mhencampwriaethau Bandiau Pres Ar-lein Kapitol Cory, fe wnaeth y band gystadlu ym Mhencampwriaethau Whit Friday Ar-lein, a rhedir gan Band Foden’s.

Darlledwyd y gystadleuaeth ar yr 28ain a’r 29ain o Fai, y penwythnos y mae cystadleuaeth Whit Friday fel arfer yn cael ei chynnal yn ardaloedd Tameside a Saddleworth.

Cymerodd cyfanswm o 119 o fandiau o bob cwr o’r byd ran yn y gystadleuaeth, gan berfformio 57 gorymdaith gwahanol! Mewn gwir ffasiwn Whit Friday, roedd pob band yn cystadlu yn erbyn eu gilydd, ond gyda gwobrau i’r bandiau yn y safleoedd uchaf ym mhob adran. Beirniadwyd y gystadleuaeth gan Michael Fowles.

Band Tref Pontarddulais oedd band rhif 38 i ymddangos, yn perfformio ‘The Contestor’ gan T. J. Powell, sy’n dechrau tua 2:56:10 yn y fideo isod.

Roedd y band yn falch o gael ei gosod yn 35ain ar y cyfan (o 119) a’r 15fed yn yr Adran 1af (o 24).

Pencampwriaethau Bandiau Pres Ar-lein Kapitol Cory 2021

Roedd y band wrth ei bodd i gystadlu ym Mhencampwriaethau Bandiau Pres Ar-lein Kapitol Cory 2021, cystadleuaeth gerddoriaeth rithwir a ddarlledwyd yn fyw ar YouTube ac a gynhaliwyd gan y Band Cory. Wedi’i ddarlledu dros dri phenwythnos yn olynol ym mis Mawrth, roedd yr ornest yn cynnwys adrannau Pencampwriaeth, 1af i 4ydd, Prifysgol ac Ieuenctid, gyda bandiau yn cystadlu o bob cwr o’r byd!

Cystadlodd Band Tref Pontarddulais yn yr Adran 1af, a ddarlledwyd ar 20fed o Fawrth mewn maes o 12 band. Beirniaid yr adran oedd Chris Thomas, Simon Howell a Helen Williams, aelodau o Fand Cory.

Mae’n werth gwylio’r gystadleuaeth gyfan, ond os mai dim ond gwylio ein fideo ni yr ydych, mae’n dechrau am 1:12:57 yn y fideo isod.

Trefn rhedeg yr adran oedd:

 1. Coalburn Silver Band (Yr Alban)
 2. Strabane Brass (Gogledd Iwerddon)
 3. Johnstone Band (Yr Alban)
 4. Band Tref Pontarddulais (Cymru)
 5. Dallas Brass Band (UDA)
 6. Langley Band (Lloegr)
 7. Seindorf Arian Deiniolen (Cymru)
 8. Freckleton Brass Band (Lloegr)
 9. North Skelton Band (Lloegr)
 10. Drogheda Brass Band (Gweriniaeth Iwerddon)
 11. Wotton Silver (Lloegr)
 12. Strata Brass (Lloegr)