Enillwyr Pencampwriaeth Agored Cymru 2022!

Band Tref Pontarddulais – Enillwyr Pencampwriaeth Agored Cymru!
Credyd llun: 4barsrest.com

Am y tro cyntaf yn ei hanes, roedd y band wrth ei fodd i ennill Pencampwriaeth Bandiau Pres Agored Cymru!

Cynhaliwyd yr ornest gyntaf yng Nghymru ers dechrau pandemig y Coronafeirws COVID-19 yn The Riverfront yng Nghasnewydd ar Chwefror 20fed a gwelwyd y band yn cystadlu mewn maes o 13 o fandiau yn yr Adran Pencampwriaeth a’r Adran Gyntaf.

Cynhaliwyd y Gystadleuaeth Adloniant hon yn y Grand Pavilion ym Mhorthcawl yn flaenorol, ac mae pob band yn perfformio rhaglen o gerddoriaeth hyd at 20 munud o hyd. Eleni fe’i beirniadwyd gan Dr Robert Childs, gyda David Francis yn dewis enillydd y wobr ‘Cyflwyniad Llwyfan Mwyaf Diddanol’.

Yn dilyn newid personél hwyr o ganlyniad i gyfyngiadau Coronafeirws COVID-19 gwelwyd arweinydd arferol y band, Paul Jenkins, yn cyfnewid ei faton am trombon, gyda Matthew Jenkins yn arwain y band.

Adran Corn Orau – Band Tref Pontarddulais

Yn ogystal ag ennill Tlws Her CISWO a’r wobr o £1,000, enillodd adran corn y band y wobr am yr ‘Adran Corn Orau’.

Fe wnaeth y band hefyd ennill gwahoddiad i gystadlu yng nghystadleuaeth y ‘Senior Trophy’ yn y ‘Spring Festival’ yn Blackpool ar Fai 7fed 2022.

Dewisodd y bandi berfformio’r rhaglen ganlynol, wedi’i hategu gan gyflwyniad fideo ac adrodd gan y DJ radio a phersonoliaeth leol o Abertawe, Kev Johns.

  • Nordic Polska, Anders Edenroth & Matti Kallio arr. Philip Harper
  • Trust in Me, Sherman & Sherman arr. Philip Harper
  • Fantasy on London Nursery Rhymes, Dan Price
  • An Evening Prayer, Engelbert Humperdinck arr. Robert Childs
  • Tale of the Dragon, Paul Lovatt-Cooper

Mae canlyniadau llawn y gystadleuaeth i’w gweld isod.

SafleBandArweinyddTrefnPwyntiau
1Band Tref PontarddulaisMatthew Jenkins14184
2Band Dinas Caerdydd M1Chris Bond4183
3Band Dirwestol TongwynlaisCarl Saunders13181
4Pres Dyffryn EbbwGareth Ritter2180
5Brunel BrassDaniel Hall10178
6Band B. T. M.Jeff Hutcherson12176
7SW Comms BandStephen Sykes7175
8Band TylorstownGary Davies1173
9Band Lewis MerthyrCraig Roberts8172
10Band Parc a’r DârDewi Griffiths11171
11A W Parker Drybrook BandJoshua Ruck5170
12Forest of Dean BrassThomas Dunne3169
13Band Markham a’r ArdalJayne Thomas6168

Fe wnaeth Filton Concert Brass, wedi’i dynnu i berfformio fel band rhif 9, dynnu allan cyn yr ornest.

Band Adran Gyntaf yn y Safle Uchaf heb fod yn y Gwobrau: Pres Dyffryn Ebbw

Cyflwyniad Llwyfan Mwyaf Diddanol: Band Dinas Caerdydd M1

Unawdydd Gorau: Megan Newberry – Corned (SW Comms Band)

Chwaraewr Corned Orau: Becky Cale (Band Dinas Caerdydd M1)

Chwaraewr Soprano Orau: Clint Millter (Band B. T. M.)

Adran Corn Orau: Band Tref Pontarddulais

Adran Offerynnau Taro Orau: Brunel Brass

Offerynnwr Ieuengaf: Noah Davies (Band Tylorstown)

Gwahoddiad i Gystadlu yn y Senior Trophy yn y Spring Festival 2022: Band Tref Pontarddulais