Cyngerdd Blynyddol Rhithwir 2020

Yn anffodus ni lwyddodd y band i gynnal ei Gyngerdd Flynyddol yn Ysgol Gyfun Pontarddulais, a drefnwyd ar gyfer Gorffennaf 4ydd, oherwydd pandemig Coronavirus COVID-19.

Yn lle, roedd y band yn falch iawn o rannu ei Gyngerdd Rhithwir gyntaf, a oedd yn cynnwys rhai o’i berfformiadau uchafbwyntiol a chyfraniadau unawdwyr rhagorol o Gyngherddau Blynyddol blaenorol. Y rhith-cyflwynwr ar gyfer y noson oedd Llywydd y Band, Garry Owen.

Mae’r band yn gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r cyngerdd ac yn eich annog i’w rannu gyda’ch ffrindiau a’ch teulu i’w fwynhau hefyd.

Fel y soniwyd ar ddiwedd y fideo, os gwnaethoch chi fwynhau’r cyngerdd ac yr hoffech roi rhodd i’r band, dilynwch y ddolen hon i ymgyrch gyfredol y band ar GoFundMe.

Rhaglen

Men of Harlech
1.Ol’ Man RiverOscar Hammerstein and Jerome Kern, arr. Mark Freeh2015
2.Prelude on Two Welsh HymnsJonathan Mead2019
3.Stardust
Guest Soloist: Chris Thomas – Trombone
Hoagy Carmichael arr. Bill Geldard2015
4.Green Hornet
Guest Soloist: Tom Hutchinson – Trumpet
Billy May arr. A. Morrison2018
5.Ballade
Guest Soloist: Sheona White – Tenor Horn
J. Golland2019
6.The World’s Greatest StorytellerPhilip Harper2017
7.Salsa Tres’ PradoPhilip Harper2017
8.Helter Skelter
Soloist: Sara Llewellyn
W. G. Lemon arr. Ray Woodfield2019
9.Tale of the DragonPaul Lovatt-Cooper2019
Hen Wlad Fy Nhadau

Pencampwriaethau Rhanbarthol Cymru 2020

Gosodwyd y band yn 6ed yn yr Adran 1af ym Mhencampwriaethau Rhanbarthol Cymru 2020, a gynhaliwyd ar Chwefror 29ain yn The Great Hall ar Gampws Bae Prifysgol Abertawe.

Y darn prawf gosodedig oedd gwaith newydd gan y cyfansoddwr Cymraeg, Tom Davoren o’r enw ‘Legacy’, a’r beirniaid oedd Alan Morrison a Jonathan Pippen.

Er gwaethaf y gosodiad isel, bydd y band yn cadw ei statws Adran 1af ar gyfer y flwyddyn nesaf, ar ôl cael dyrchafiad yn ôl i’r Adran 1af yn 2019.

Mae canlyniadau llawn yr adran isod.

SafleBandArweinyddTrefn
1Band B. T. M.Jeff Hutcherson4
2Band TylorstownGary Davies1
3Seindorf Arian DeiniolenLois Eifion5
4Band Lewis MerthyrCraig Roberts6
5Band Parc a’r DârLewis Wilkinson7
6Band Tref PontarddulaisPaul Jenkins2
7Band Bwrdeistref CasnewyddRobin Hackett3

Offerynnwr Gorau: Dylan Williams – Corned (Seindorf Arian Deiniolen)

Pencampwyr Adran Gyntaf Cynghrair Cymru 2019

Cynhaliwyd y trydydd cam, a’r cam olaf o Gyfres Cynghrair Cymru 2019 ar Dachwedd 23ain yn Ysgol Stanwell ym Mhenarth, lle enwyd y band yn gyd-Bencampwyr yr Adran Gyntaf ar gyfer 2019, ynghyd â Band BTM.

Roedd y cymal hwn o Gyfres Cynghrair Cymru yn gystadleuaeth ‘Rhaglen Gyngerdd’ a cyfunwyd yr Adran Bencampwriaeth a’r Adran Cyntaf. Gosodwyd y band yn 5ed, ond yn 2il o fandiau’r Adran Gyntaf, gyda rhaglen a oedd yn cynnwys perfformiad cystadleuaeth gyntaf o ‘Prelude on Two Welsh Hymn Tunes’, gan aelod o’r band, Jonathan Mead.

Mae canlyniadau llawn y Bencampwriaeth a’r Adrannau Cyntaf cyfun isod.

SafleBandArweinyddTrefn
1Band Dinas Caerdydd M1
(Adran Pencampwriaeth)
Christopher Bond3
2Pres Dyffryn Ebbw
(Adran Pencampwriaeth)
Nigel Seaman5
3Band Dirwestol Tongwynlais
(Adran Pencampwriaeth)
Carl Saunders1
4Band BTM
(Adran Gyntaf)
Jeff Hutcherson4
5Band Tref Pontarddulais
(Adran Gyntaf)
Paul Jenkins6
6Band Markham a’r Ardal
(Adran Gyntaf)
Matt Rowe2

Offerynnwr Gorau: Tim Jones – Ewffoniwm (Band BTM)
Trombon Gorau: Bethan Cooke (Pres Dyffryn Ebbw)
Adran Fas Gorau: Band BTM

Gorymdaith Goffa

Roedd y band unwaith eto’n falch o arwain Gorymdaith Goffa ym Mhontarddulais ar y 10fed o Dachwedd 2019. Roedd y Band Hŷn hefyd yn falch o gael aelodau o’r Band Hyfforddi yn cymryd rhan yn y Gorymdaith, gyda rhai ohonynt yn cymryd rhan yn eu Gorymdaith Goffa gyntaf.

Diolch yn arbennig i Iwan Hill, aelod o’r, am chwarae’r ‘Last Post’ yn y Gwasanaeth awyr agored a gynhelir wrth y Gofeb Ryfel ym Mhontarddulais.

Gwobr Aur i’r Band Hyfforddi

Cystadlodd Band Tref Pontarddulais a Band Hyfforddi Pontarddulais yng Nghystadleuaeth Cymdeithas Band Pres Gorllewin Cymru 2019 ar 5ed Hydref, a gynhaliwyd yn Ysgol Maes y Gwendraeth yng Nghefneithin.

Offerynwr Gorau - Christopher Jenkins
Offerynwr Gorau – Christopher Jenkins, gyda’r beirniad Paul Holland. (Llun â caniatâd Cymdeithas Bandiau Pres Gorllewin Cymru.)

Dyfarnwyd yr 2il safle i’r Band Hŷn yn yr Adran Gyntaf, gan berfformio ‘A King’s Lie’ gan Stan Nieuwenhuis yn y gystadleaeth hunan ddewisiad hon, sef ail gymal cyfres Cynghrair Cymru 2019. Am y drydedd gystadleaeth Cynghrair Cymru yn olynol, enillodd y prif chwaraewr corned, Christopher Jenkins, y wobr ‘Offerynnwr Gorau’.

Ennillodd y Band Hyfforddi y Wobr Aur ar ôl dychwelyd i’r llwyfan cystadlu eleni, ar ôl perfformio detholiad o gerddoriaeth 10 munud o hyd. Roedd y detholiad yn cynnwys ‘When I Grow Up’ gan Tim Minchin tref. David Edmonds, gyda cyfraniadau unigol gan Aled Tumelty ar y Corned, Dylan Fowles ar y Corn Flugel a Tom Fowles ar yr Ewffoniwm, ‘Kid Shifter’ gan Simon Wyld – unawd trombôn tenor wedi’i berfformio gan Evan Kinnear – ac ‘African Funk’ gan Alan Fernie. Enillodd y Band Hyfforddi hefyd y gwobrau am y Perfformiad Gorau a’r Adran Gorau, a ddyfarnwyd i’r adran Offerynnau Taro.

Mae canlyniadau llawn yr Adran Gyntaf a’r Adran Iau isod.

Adran Gyntaf

SafleBandDarnTrefn
1Band Tref Porth Tywyn
(Ceri John)
Endeavour
(Philip Sparke)
2
2Band Tref Pontarddulais
(Paul Jenkins)
A King’s Lie
(Stan Nieuwenhuis)
1
3Band Markham a’r Ardal
(Matt Rowe)
The Forest of Dean
(Derek Bourgeois)
3

Offerynnwr Gorau: Christopher Jenkins – Corned (Band Tref Pontarddulais)

Adran Ieuenctid ac Iau

GwobrBandArweinydd
AurBand Hyfforddi PontarddulaisKevin Shanklin
ArianBand Iau Gwaun Cae GurwenDafydd Lewis
ArianBand Hyfforddi Bwrdeistref CasnewyddHayley Gibbs

Adran Gorau: Offerynnwyr Taro – Band Hyfforddi Pontarddulais
Perfformiad Gorau: Band Hyfforddi Pontarddulais