Cartref

Rydyn ni’n fand positif, brwdfrydig sy’n cystadlu ar y lefelau uchaf yng Nghymru.

Wedi’i ffurfio ar ddiwedd y 19eg ganrif gan weithwyr yn y diwydiannau tun, dur a glo, mae Band Tref Pontardulais bellach yn un o’r Bandiau Pres mwyaf llwyddiannus a deinamig ym Mhrydain. Wedi’i leoli ym mherfeddwlad Band Pres De Cymru, mae band ‘Y Bont’ yn perfformio ledled y DU yn rheolaidd, gan barhau i wreiddio yn y gymuned trwy chwarae rhan fawr mewn digwyddiadau lleol.

Rydym yn cystadlu mewn cystadlaethau Cenedlaethol, ac ar hyn o bryd rydym yn cael ein graddio yn yr Adran Pencampwriaeth yn y DU ac yng Nghynghrair Cymru. Rydym yn perfformio cyfres reolaidd o gyngherddau ac ar gael ar gyfer digwyddiadau – gallwn ddarparu unrhyw beth o drwmpedwr ffanffer sengl i Fand Pres llawn!

Mwynhewch bori ein gwefan!