Digwyddiadau


  • Rowndiau Terfynol Pencampwriaethau Band Pres Cenedlaethol Prydain Fawr

    17th Medi 2022

    Gyda buddugoliaeth yn Adran Gyntaf Pencampwriaeth Rhanbarthol Cymru ym mis Mawrth 2022, cafodd y band wahoddiad i gynrychioli Cymru yn Rownd Derfynol Adran Gyntaf Pencampwriaethau Bandiau Pres Cenedlaethol Prydain Fawr, a gynhaliwyd yn The Centaur, Cheltenham Racecourse. Y darn prawf gosod ar gyfer y gystadleuaeth hon yw Trittico gan James Curnow.

    Lleoliad: The Centaur, Cheltenham Racecourse, GL50 4SH