Cefnogwch Ni

Mae Band Tref Pontarddulais yn ddiolchgar i’r holl unigolion a sefydliadau sy’n cefnogi’r band mewn unrhyw ffordd – Diolch!

Yn ogystal â mynychu cyngherddau a digwyddiadau y band, mae sawl ffordd o gefnogi Band Tref Pontarddulais a Bandiau Hyfforddi Pontarddulais fel y disgrifir isod.

Nawdd

Os hoffech wybod mwy am fod yn Noddwr, neu unrhyw un sydd â diddordeb i fod yn Noddwr ar gyfer 2019, siaradwch â Neil Palmer, neu anfonwch e-bost at info@pontardulaistownband.com.

Hoffai’r Band ddiolch ein Noddwyr am eu cefnogaeth garedig.

Noddwyr Anrhydeddus

Roger Evans MBE
Edwina Hart AM
Dennis O`Neill
Garry Owen
John Owen CMG MBE DL

Noddwyr 2018

Mr & Mrs M. Aldrich
Mr & Mrs J. Ballard
Mrs L. Ballard
Mr D. Beynon
Mr & Mrs A. Borthwick
Mr & Mrs N. Buist
Mr A. J. Davies
Mr & Mrs J. Davies
Mr & Mrs E. Davies
Mr & Mrs H. Davies
Mr & Mrs H. Evans
Mr & Mrs P. Gill
Mr & Mrs D. Gwynn
Mr & Mrs A. Hiscock
Mr & Mrs R. Howells
Mr & Mrs B. Jenkins
Mr & Mrs A. John
Mr & Mrs R. Jones
Mr & Mrs H. Killa
Parchg. Llewelyn Picton Jones
Mrs P. Last
Mrs P. Morgan
Mr & Mrs A. Owen
Mrs M. Owen
Mr & Mrs N. Palmer
Mrs P. Penry
Mr A. Richards
Mr & Mrs Shanklin
Mr & Mrs R. Waterhouse
Dr B. Wiles

Clwb 100

Mae’r Band yn rhedeg loteri Clwb 100 gyda rhifau’n cael eu tynnu bob mis.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn ein Clwb 100, siaradwch ag aelod o’r band neu anfonwch e-bost at info@pontardulaistownband.com.

Easy Fundraising

Ydych chi’n siopa ar-lein? Os gwnewch chi hynny, mae yna ffordd HAWDD (ac am ddim!) i chi godi arian i’r band – www.easyfundraising.org.uk.

Bob tro rydych chi’n siopa gydag un o’r 2,000+ o fanwerthwyr sy’n gweithio gydag Easyfundraising, mae’r manwerthwr yn rhoi rhodd i’r band, heb unrhyw gost ychwanegol i chi!

Darllenwch sut mae’n gweithio yma, ac os ydych chi’n dal yn ansicr, siaradwch ag aelod o’r band neu anfonwch e-bost at info@pontardulaistownband.com.

Noddwyr a Chefnogwyr

Mae’r Band yn ffodus i dderbyn cefnogaeth barhaus sawl sefydliad lleol a chenedlaethol.

Burns Pet Nutrition

Burns Pet Nutrition

South Wales Transport

South Wales Transport

Ty Cerdd

Ty Cerdd

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru

The National Lottery

The National Lottery

Cyngor Tref Pontarddulais

Cyngor Tref Pontarddulais

Os ydych chi’n rhan o sefydliad sydd â diddordeb mewn dod yn noddwr i’r Band, siaradwch â Neil Palmer, neu anfonwch e-bost at info@pontardulaistownband. Gwerthfawrogir yn fawr unrhyw lefel o gefnogaeth.