Band Hyfforddi

Mae Band Tref Pontardulais o ddifrif am ddyfodol cerddoriaeth bres, ac mae gennym ddarpariaeth ragorol ar gyfer dechreuwyr a dysgwyr o bob oed a gallu.

Mae’r Band Hyfforddi yn ffodus i fod o dan gyfarwyddyd Kevin Shanklin, perfformiwr, arweinydd ac addysgwr profiadol. Mae’r Band Hyfforddi yn rhan hanfodol o fywyd cerddorol yn Y Bont, ac mae’n perfformio’n rheolaidd gyda’r Band Hŷn yn ogystal ag ensemble ynddo’i hun. Mae’r Band Hyfforddi yn cymryd rhan mewn cystadlaethau ac rydym yn falch iawn o’u llwyddiannau.

Mae’r Band Hyfforddi yn ymarfer ar ddydd Sul 5:30yp – 6:30yh yn ystafell ymarfer y band ym Mhontarddulais. Darperir offerynnau gan y band.

Grŵp Dechreuwyr

Mae Grwp Dechreuwyr, hefyd o dan gyfarwyddyd Kevin Shanklin, yn rhoi cyfle i’r rheini sy’n dymuno dechrau chwarae offeryn pres. Darperir offerynnau gan y band ac nid oes angen profiad na dealltwriaeth am gerddoriaeth.

Mae’r Grwp Dechreuwyr yn ymarfer ar ddydd Sul 4:45yp – 5:30yp yn ystafell y band ym Mhontarddulais.

Hoffech chi gymryd rhan yn y naill grŵp neu’r llall? Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu sut i chwarae pres neu offerynnau taro? Cysylltwch a Ni!

Cyfarwyddwr Cerdd – Kevin Shanklin

Kevin Shanklin

Dechreuodd Kevin chwarae’r trwmped yn 9 oed yn yr ysgol gyda Tim Bourne. Yna cychwynnodd ei Fandio Pres gyda Band Bwrdeistref Penfro yn 2002 a dechreuodd gystadlu â Band Pres Goodwick yn 2004.

Wrth astudio yn Sir Benfro, yn 2006 cafodd Kevin lwyddiant unigol yng Ngŵyl Gerdd Texaco a dyfarnwyd y lle cyntaf iddo yn y categori Pres Agored.

Aeth Kevin ymlaen i astudio ar gyfer Gradd Baglor mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2006. Tra yng Nghaerdydd, parhaodd Kevin â’i astudiaethau trwmped o dan diwtoriaeth Martin McHale. Mwynhaodd hefyd y cyfleoedd i chwarae gyda cherddorfeydd, ensembles a bandiau pres amrywiol. Yn ystod ei amser yn y brifysgol, cafodd lwyddiant unigol yn y gystadleuaeth concerto lle cafodd gyfle i chwarae unawd gyda Cherddorfa Siambr Prifysgol Caerdydd yn Eglwys Gadeiriol Llandaf cyn cwblhau ei astudiaethau.

Yn 2009, symudodd Kevin i Berkshire i ymgymryd â swydd ddysgu peripatetig gyda Gwasanaeth Cerdd Maestros Berkshire ac ymunodd â Band Arian Sandhurst, lle chwaraeodd y rheng flaen yn Adran y Bencampwriaeth. Mwynhaodd lwyddiant gyda Sandhurst, gan ennill sawl cystadleuaeth leol.

Symudodd Kevin yn ôl adref i Sir Benfro yn 2012 i ymgymryd â rôl athro pres peripatetig gyda Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro ac ymunodd â Goodwick Brass, lle cafodd fwy o lwyddiant, gan ennill sawl cystadleuaeth leol, gan ennill y Corned Soprano orau yn Adran 1af cystadleuaeth leol SEWBBA yn Merthyr, yn ogystal â thair taith i Bencampwriaethau Bandiau Pres Cenedlaethol Rowndiau Terfynol Prydain Fawr yn Cheltenham, ac enillodd y band y cystadlaethau Ail Adrand ac Adran Gyntaf.

Yn 2017 ymunodd Kevin â Band Tref Pontarddulais ar Corned Soprano ac mae wedi mwynhau llwyddiant diweddar gyda’r band ym Mhencampwriaethau Rhanbarthol Cymru yn 2018 ac yng nghystadleuaeth SEWBBA yng Nghaerdydd.

Dechreuodd Kevin gynnal y bandiau Dechreuwyr a Hyfforddi yn 2018 ac mae’n mwynhau tywys y bandiau o nerth i nerth.

Diogelu

Mae gan Fand Tref Pontarddulais Bolisi Amddiffyn Plant ar waith. I weld y polisi, ewch i’r dudalen Diogelu a Pholisïau.