Academi Brass @ Bont

Pwy Ydym Ni?

Mae Academi Brass @ Bont, a lansiwyd ym mis Mehefin 2022 gan aelodau o Fand y Bont, yn sefydliad cymunedol i chwaraewyr pres o bob safon ac oedran i greu cerddoriaeth. Ym mhob ymarfer anelwn at feithrin diddordeb a dawn gerddorol yn ogystal â datblygu sgiliau offerynnol ymhellach. Mae ein hymarferion yn galonogol a chynhyrchiol, ac mae aelodau’r band yn mwynhau cydweithio fel tîm i berfformio ystod eang o arddulliau cerddorol. Rydym yn gweithio tuag at feithrin mwy o bartneriaethau gydag ysgolion lleol a bandiau lleol eraill.

Beth Ydym yn ei Gynnig?

Rydym yn croesawu chwaraewyr o bob oed a gallu, wedi’i lleoli yn Ystafell Ymarfer Band Pontarddulais mae Academi Brass @ Bont yn cael ei rhedeg gan dîm o gerddorion pres hynod brofiadol ac athrawon sydd â chyfoeth o brofiad yn y maes. Ynghyd ag ymarferion wythnosol mae cyfleoedd i fynychu ysgolion haf a gweithdai penwythnos yn ogystal â chyfleoedd rheolaidd i berfformio yn y gymuned leol.

Band Dechreuwyr

Fel mae’r enw’n awgrymu, dyma’r band ar gyfer chwaraewyr sy’n cychwyn ar eu taith gerddorol. Rydym yn croesawu chwaraewyr sy’n chwythu eu nodyn cyntaf i’r rhai sydd wedi bod yn dysgu ers ychydig. (Gallwn hyd yn oed eich helpu gydag offeryn.) Rydym yn cyfarfod ar ddydd Sul rhwng 4:45pm-5:30pm. Mae’r ymarferion hyn yn ymwneud â chael hwyl a bod yn brysur yn creu cerddoriaeth. Mae chwaraewyr yn cael eu gwobrwyo am eu gwaith caled gyda thystysgrifau wrth iddynt symud ymlaen a dangos sgiliau newydd.

Mae croeso bob amser i chwaraewyr newydd – gyrrwch e-bost atom i brassatbont@gmail.com a bydd gennym ni rywun yn barod i gwrdd â chi yn eich ymarfer cyntaf.

Band Hyfforddi

Mae’r Band Hyfforddi yn arwain ymlaen o’r sgiliau a ddatblygwyd yn y Band Dechreuwyr, mae chwaraewyr yma yn parhau i ddatblygu sgiliau darllen cerddoriaeth a chwarae gyda’i gilydd mewn ensemble. Mae’r ymarferion hyn yn cwmpasu ystod eang o arddulliau cerddorol, ac mae’r cerddoriaeth yn cael ei ddewis yn ofalus i sicrhau ei fod yn hwyl ac yn hygyrch gydag ychydig bach o her.

Mae croeso bob amser i chwaraewyr newydd a rhai sy’n dychwelyd – ond gofynnwn i chi anfon e-bost atom yn brassatbont@gmail.com fel y gallwn wneud yn siŵr mai dyma’r band iawn i chi!

Ysgol Haf – Dydd Llun 8fed – Dydd Gwener 12fed Awst 2022

Mae’r digwyddiad newydd hwn yn agored i chwaraewyr pres ac offerynnau taro 7-18 oed. Cynhelir ymarferion rhwng 10:30pm a 2:00pm yn Ysgol Gynradd yr Hendy. Bydd sesiynau at ddant pawb o ddechreuwyr i chwaraewyr mwy datblygedig.

May mwy o wybodaeth a manylion cofrestru ar gael gan brassatbont@gmail.com.

Nid oes angen i chi fod yn aelod o Academi Brass @ Bont i fod yn rhan o’r prosiect cyffrous hwn.

Band Cymunedol

Dyma fand newydd y bydd Academi Pres @ Bont yn ei sefydlu ym mis Medi 2022. Yn ymarfer ar nos Lun, bydd y band hwn yn chwarae ystod eang o repertoire cyngherddau tymhorol a byddwn yn croesawu chwaraewyr o unrhyw oed o ardal y Bont a’r cyffiniau sydd eisiau dod at ei gilydd ar gyfer rhai ymarferion hamddenol ond â ffocws.

Mae’r band hwn ar eich cyfer chi os ydych chi’n barod i symud ymlaen o’r Band Hyfforddi, yn dychwelyd i chwarae ar ôl seibiant byr (neu hir), os ydych chi eisiau chwarae cerddoriaeth cyngerdd yn dda heb bwysau cystadlu, neu os ydych chi eisiau chywthad dda ar ddydd Llun!!

Bydd croeso cynnes bob amser i chwaraewyr newydd – ond gofynnwn i chi anfon e-bost atom i brassatbont@gmail.com cyn i chi ymuno â ni fel y gallwn wneud yn siŵr bod gennym gerddoriaeth a stondin yn barod ar eich cyfer.