Cyngerdd Nadolig Rhithwir 2021

Gan fod pandemig Coronavirus COVID-19 wedi arwain at ganslo mwyafrif o berfformiadau Nadolig y band unwaith eto, mae gan y band wledd arbennig iawn i chi – cyngerdd rhithwir gan Fand Tref Pontarddulais a’r anhygoel Côr Meibion Pontarddulais, gyda ragarweiniad gan Lywydd y côr, Mr Eric Jones.

Mae’r band yn hynod ddiolchgar i’r ddau am eu cyfraniadau ac mae’n anrhydedd cael rhannu llwyfan gyda nhw, er ei fod yn un rhithwir! Mae’r band yn mawr obeithio y bydd Nadolig 2022 yn gweld y Cyngerdd Nadolig cymunedol poblogaidd yn dychwelyd a’r cyfle i bob sefydliad cerdd ym Mhontarddulais berfformio gyda’u gilydd unwaith eto.

Gan ddymuno Nadolig Llawen iawn a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.