Diogelu a Pholisïau

Mae Band Tref Pontardulais wedi mabwysiadu nifer o bolisïau, a gellir gweld a lawrlwytho pob un ohonynt trwy ddewis y dolenni canlynol.

Polisi Diogelu Plant

Ar gael yma: Polisi Diogelu Plant (Saesneg)

Os oes angen i chi gysylltu â Swyddog Amddiffyn Plant dynodedig y Band, anfonwch e-bost at:

cpo@pontardulaistownband.com

Hysbysiad Preifatrwydd

Ar gael yma: Polisi Preifatrwydd (Saesneg)

Polisi Cyfle Cyfartal

Ar gael yma: Polisi Cyfle Cyfartal (Saesneg)

Polisi Amgylcheddol

Ar gael yma: Polisi Amgylcheddol (Saesneg)

Polisi Iaith Cymraeg

Ar gael yma: Polisi Iaith Cymraeg (Saesneg)