Canlyniad Gweddol yng Ngŵyl Wanwyn Pencampwriaeth Agored Prydain

Cystadlodd y band unwaith eto yn y Tlws Hŷn yng Ngŵyl Wanwyn Pencampwriaeth Agored Prydain ar ddydd Sadwrn 13eg Mai 2023. Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn y Neuadd Sbaenaidd yn y Gerddi Gaeaf yn Blackpool, gyda’r darn prawf gosod ‘The Accursed Huntsman’ gan Cesar Franck tre. Edrich Siebert, wedi’i ddewis i herio’r bandiau.

Gosodwyd y band yn 13eg mewn maes o 21 o fandiau, gyda Mark Wilkinson a Brett Baker yn feirniaid.

Un o uchafbwyntiau’r diwrnod oedd un o aelodau ein Band Academi, Iolo Evans, yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf mewn cystadleuaeth gyda’r band hŷn, yn chwarae’r drwm bas, ochr yn ochr â’i dad ar Corn Flugel.

Mae canlyniadau llawn y gystadleuaeth isod.

SafleBandArweinyddTrefn
1Thundersley BrassMelvin White16
2AmershamPaul Fisher12
3Stannington BrassSam Fisher14
4TylorstownRobert Westacott15
5Band Dirwestol TongwynlaisOwen Farr13
6Blackburn & DarwenDaniel Thomas5
7Unison KinneilRaymond Tennant21
8Eccles BoroughJon Davis6
9LongridgeMark Peacock7
10Yorkshire ImperialGarry Hallas17
11Easington CollieryStephen Malcolm18
12Pres Dyffryn EbbwGareth Ritter19
13PontarddulaisPaul Jenkins10
14EnderbyStephen Phillips8
15Parc a’r DârDewi Griffiths9
16Haverhill SilverPaul Filby2
17Filton Concert BrassNathan Jenkins1
18Vernon Building SocietyAdam Delbridge-Smit3
19Thoresby CollierySimon Oates20
20Bo’ness & CarridenCharlie Farren4
21Hatfield & Askern CollieryStan Lippeat11

Offerynnwr Gorau: Keith Schroeter – Corn Tenor (Thundersley)

Dychwelyd i’r Adran Bencampwriaeth

Yn dilyn ei fuddugoliaeth yn Adran 1af Pencampwriaethau Rhanbarthol Cymru yn 2022, dyrchafwyd y band i’r Adran Bencampwriaeth ar gyfer cystadleuaeth 2023, a gynhaliwyd ar ddydd Sul 19eg Mawrth 2023 yn Neuadd Brangwyn yn Abertawe.

Yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn yr adran uchaf yng Nghymru ers 2013, gwynebodd y band y her o berfformio’r darn prawf gosod, ‘Red Priest’ gan Philip Wilby.

Gosodwyd y band y 6ed safle mewn maes cryf iawn o 7 band.

Mae canlyniadau llawn yr adran isod.

SafleBandArweinyddTrefn
1Band Tref TredegarIan Porthouse1
2Band CoryPhilip Harper2
3Band LlwydcoedJoshua Ruck3
4Band Dinas Caerdydd (M1)Chris Bond7
5Band Dirwestol TongwynlaisOwen Farr4
6Band Tref PontarddulaisPaul Jenkins5
7Band TylorstownGary Davies6

Offerynnwr Gorau: Robert Westacott – Soprano (Band Tref Tredegar)
Corned Gorau: Tom Hutchinson – Band Cory
Basau Gorau: Band Cory

Amddiffyniad Teitl Pencampwriaeth Agored Cymru

Dechreuodd y band tymor cystadlu 2023 gan obeithio amddiffyn ei deitl ‘Pencampwyr Pencampwriath Agored Cymru’, gydag ymddangosiad ym Mhencampwriaeth Adloniant Agored Cymru, a gynhaliwyd yn The Riverfront yng Nghasnewydd ar Chwefror 18fed 2023.

Pencampwriaeth Agored Cymru 2023
Band Tref Pontarddulais
Credyd llun: Facebook Welsh Open Brass Band Entertainment Championship

Roedd pedwar ar ddeg o fandiau yn yr Adran Pencampwriaeth a’r Adran Gyntaf yn cystadlu, gyda’r beirniad Glyn Williams a’r dasg o ddewis enillydd. Yn anffodus, nid oedd y band yn gallu dal ei afael ar Dlws Her CISWO, ond roedd yn falch o’i berfformiad. Unwaith eto, roedd y perfformiad wedi’i hategu gan y DJ radio a phersonoliaeth leol o Abertawe, Kev Johns. Dewisodd y band i gyflwyno’r rhaglen ganlynol:

 • A Fantasy of Joy, Fredrick Schjelderup
 • O Verona, Craigh Armstrong arr. Philip Harper
 • Banana Island, Etienne Crausaz
 • Ar Lan y Môr, Welsh Traditional arr. Leigh Baker
 • Enchanted Kingdom, Paul Lovatt-Cooper

Mae canlyniadau llawn y gystadleuaeth i’w gweld isod.

SafleBandArweinyddTrefnPwyntiau
1Pres Dyffryn EbbwGareth Ritter12198
2Band LlwydcoedJoshua Ruck7197
3Band Dinas Caerdydd M1Chris Bond14196
4Band Tref Porthladd TywynAndrew Jones13194
5Band Parc a’r DârDewi Griffiths2193
6Brunel BrassDaniel Hall5192
7Filton Concert BrassNathan Jenkins3191
8Band Dirwestol TongwynlaisOwen Farr9190
9Band Tref PontarddulaisPaul Jenkins4189
10Jackfield Brass BandRyan Richards10188
11Michelmersh Silver BandMelvin White11187
12Band TylorstownGary Davies8186
13Band B. T. M.Jeff Hutcherson6185
14Band Lewis MerthyrCraig Roberts1184

Band Adran Gyntaf yn y Safle Uchaf heb fod yn y Gwobrau: Band B. T. M.

Cyflwyniad Llwyfan Mwyaf Diddanol: Band Llwydcoed

Unawdydd Gorau: Philip Howells – Xylophone (Pres Dyffryn Ebbw)

Chwaraewr Corned Orau: Andrew Smith (Band Llwydcoed)

Chwaraewr Soprano Orau 4BR: Tom King (Band Llwydcoed)

Adran Corn Orau: Brunel Brass

Adran Offerynnau Taro Orau: Pres Dyffryn Ebbw

Offerynnwr Ieuengaf: Sioned Evans (Band Tref Porthladd Tywyn)

Gwahoddiad i Gystadlu yn y Senior Trophy yn y Spring Festival 2023: Band Tref Porthladd Tywyn

Rowndiau Terfynol Cenedlaethol 2022

Gosodwyd y band yn 9fed yn Rownd Derfynol Adran Gyntaf Pencampwriaethau Bandiau Pres Cenedlaethol Prydain Fawr, a gynhaliwyd yn The Centaur, Cae Ras Cheltenham, ar Fedi 17eg 2022. Derbyniodd y band y gwahoddiad i gynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth trwy ennill yr Adran Gyntaf yn Pencampwriaethau Rhanbarthol Cymru ym mis Mawrth.

Roedd gofyn i bob un o’r 16 band oedd yn cystadlu berfformio’r darn prawf gosod ‘Trittico’ gan James Curnow, gyda thri beirniad i greu argraff arnynt – Roger Webster, Ian Porthouse a Gary Davies.

Mae canlyniadau llawn yr adran isod.

SafleBandArweinyddTrefn
1StanningtonSam Fisher15
2Marsden Silver PrizeAndrew Lofthouse13
3StaffordshireCraig Williams14
4Sandhurst SilverDavid Johnson16
5Acceler8Jef Sparkes8
6Ebbw ValleyGareth Ritter1
7Ashton under LyneMartyn Evans6
8Bo’ness & CarridenCharlie Farren9
9Tref PontarddulaisPaul Jenkins7
10HydeNigel Seaman2
11Dalkeith & MonktonhallJames Chamberlain3
12Kirbymoorside TownSarah Woodward11
13Gresley CollieryCraig Stevens10
14East of England Co-opNigel Cooper4
15HoughtonMichael Franey5
16Bodmin TownSimon Badge12

Dychwelyd i Ŵyl Wanwyn Pencampwriaeth Agored Prydain

Ar ôl derbyn gwahoddiad i gystadlu yng Ngŵyl Wanwyn Pencampwriaeth Agored Prydain ar sail ei buddugoliaeth ym Mhencampwriaeth Agored Cymru ym mis Chwefror, dychwelodd y band i Blackpool am y tro cyntaf ers 2013 i gystadlu yn y Tlws Hŷn.

Wedi’i gynnal yn y Neuadd Sbaeneg yn y Gerddi Gaeaf ar 7fed Mai 2022, perfformiodd y band y darn prawf gosod, ‘Life Divine’, gan (cyfansoddwr a aned yn Abertawe!) Cyril Jenkins.

Gosodwyd y band yn 7fed mewn maes o 22 o fandiau, ei safle uchaf erioed yn y gystadleuaeth! Beirniaid yr ornest oedd Sandy Smith a Simon Gresswell.

Roedd y band yn ddiolchgar iawn i dderbyn cyllid o Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd y Gwair i dalu costau cludiant am y penwythnos.

Mae canlyniadau llawn y gystadleuaeth isod.

SafleBandArweinyddTrefn
1Unite the UnionJonathan Beatty20
2Boarshurst SilverJamie Prophet10
3FishburnDuncan Beckley18
4East London BrassJayne Murrill19
5TylorstownGary Davies1
6EnderbyStephen Phillips13
7PontarddulaisPaul Jenkins21
8Unison KinneilRaymond Tennant2
9Hatfield & Askern CollieryStan Lippeatt6
10Yorkshire Imperial Urquhart TravelGarry Hallas5
11Eccles BoroughMareika Gray22
12Easington CollieryStephen Malcolm4
13Thundersley BrassMelvin White11
14AmershamPaul Fisher3
15Marsden SilverAndrew Loftshouse12
16Sovereign BrassStephen Roberts8
17Bo’ness & CarridenAndrew Duncan14
18LydbrookStephen Sykes17
19Crofton SilverDean Jones15
20Roberts BakeryPaul Lovatt-Cooper9
21StaffordshireCraig Williams7
22JackfieldRyan Richards16

Offerynnwraig Gorau: Sarah Curtis – Trombôn (Unite the Union)

Enillwyr Pencampwriaethau Rhanbarthol Cymru

Wedi ennill Pencampwriaethau Agored Cymru yn ddiweddar, roedd y band wrth ei fodd i ddilyn hynny gyda buddugoliaeth yn yr Adran 1af ym Mhencampwriaethau Rhanbarthol Cymru!

Yn dychwelyd i Neuadd Brangwyn yn Abertawe ar 19eg Mawrth 2022, ar ôl cael ei chynnal ddiwethaf yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe yn 2020, dyma oedd Pencampwriaethau Rhanbarthol cyntaf Cymru i gael eu cynnal ers dechrau pandemig Coronafeirws COVID-19.

Offerynnwr Gorau – Lyndon Harris

Gyda’r fuddugoliaeth daw gwahoddiad i gynrychioli Cymru yn rowndiau terfynol Pencampwriaethau Bandiau Pres Cenedlaethol Prydain Fawr, i’w chynnal yn The Centaur, Cheltenham Racecourse ar 17eg Medi 2022.

Y darn prawf gosod ar gyfer y gystadleuaeth oedd ‘Spectrum’ gan Gilbert Vinter, gyda’r band yn cystadlu mewn maes o 7 o fandiau. Yn ogystal â hawlio’r prif dlws, ychwanegodd chwaraewr ewffoniwm y band, Lyndon Harris, at ei gasgliad cynyddol o wobrau unigol trwy hawlio gwobr yr ‘Offerynnwr Gorau’.

Mae canlyniadau llawn yr adran isod.

SafleBandArweinyddTrefn
1Band Tref PontarddulaisPaul Jenkins6
2Pres Dyffryn EbbwGareth Ritter3
3Band B. T. M.Jeff Hutcherson7
4Band Lewis MerthyrCraig Roberts2
5Band Parc a’r DârNigel Seaman5
6Seinforf Arian DeiniolenKeith Jones4
7Band Markham a’r ArdalJayne Thomas1

Offerynnwr Gorau: Lyndon Harris – Ewffoniwm (Band Tref Pontarddulais)

Gellir darllen adroddiad llawn ar y gystadleuaeth o 4barsrest.com trwy ddilyn y ddolen hon.

Roedd y sylwadau cadarnhaol ar berfformiad y band gan 4barsrest.com fel a ganlyn:

O 4barsrest.comWe waited a long time to hear two really authentic high quality First Section performances of ‘Spectrum’ and then we got them to close the contest.

The first came from Pontardulais, playing with bold confidence after their recent Welsh Open victory. That was carried forward here — helped by a wonderfully cohesive reading by the MD which was stuck to like Aroldite glue by his players.

This was glossy, high sheen stuff as oily as a palette of Dulux gloss and brushed on with the care and attention of a Vermeer rather than a Jackson Pollack. Little moments of unease, but it didn’t tarnish the canvas on which it was placed. Nicely done in all aspects that — very nicely done indeed.

O 4barsrest.com ar TrydarThe most cohesive rendition so far from a bold but refined @pontardulaisband MD gave real definition to each colouring too – aided by fine soloists and balanced ensemble. Nice.

Enillwyr Pencampwriaeth Agored Cymru 2022!

Band Tref Pontarddulais – Enillwyr Pencampwriaeth Agored Cymru!
Credyd llun: 4barsrest.com

Am y tro cyntaf yn ei hanes, roedd y band wrth ei fodd i ennill Pencampwriaeth Bandiau Pres Agored Cymru!

Cynhaliwyd yr ornest gyntaf yng Nghymru ers dechrau pandemig y Coronafeirws COVID-19 yn The Riverfront yng Nghasnewydd ar Chwefror 20fed a gwelwyd y band yn cystadlu mewn maes o 13 o fandiau yn yr Adran Pencampwriaeth a’r Adran Gyntaf.

Cynhaliwyd y Gystadleuaeth Adloniant hon yn y Grand Pavilion ym Mhorthcawl yn flaenorol, ac mae pob band yn perfformio rhaglen o gerddoriaeth hyd at 20 munud o hyd. Eleni fe’i beirniadwyd gan Dr Robert Childs, gyda David Francis yn dewis enillydd y wobr ‘Cyflwyniad Llwyfan Mwyaf Diddanol’.

Yn dilyn newid personél hwyr o ganlyniad i gyfyngiadau Coronafeirws COVID-19 gwelwyd arweinydd arferol y band, Paul Jenkins, yn cyfnewid ei faton am trombon, gyda Matthew Jenkins yn arwain y band.

Adran Corn Orau – Band Tref Pontarddulais

Yn ogystal ag ennill Tlws Her CISWO a’r wobr o £1,000, enillodd adran corn y band y wobr am yr ‘Adran Corn Orau’.

Fe wnaeth y band hefyd ennill gwahoddiad i gystadlu yng nghystadleuaeth y ‘Senior Trophy’ yn y ‘Spring Festival’ yn Blackpool ar Fai 7fed 2022.

Dewisodd y bandi berfformio’r rhaglen ganlynol, wedi’i hategu gan gyflwyniad fideo ac adrodd gan y DJ radio a phersonoliaeth leol o Abertawe, Kev Johns.

 • Nordic Polska, Anders Edenroth & Matti Kallio arr. Philip Harper
 • Trust in Me, Sherman & Sherman arr. Philip Harper
 • Fantasy on London Nursery Rhymes, Dan Price
 • An Evening Prayer, Engelbert Humperdinck arr. Robert Childs
 • Tale of the Dragon, Paul Lovatt-Cooper

Mae canlyniadau llawn y gystadleuaeth i’w gweld isod.

SafleBandArweinyddTrefnPwyntiau
1Band Tref PontarddulaisMatthew Jenkins14184
2Band Dinas Caerdydd M1Chris Bond4183
3Band Dirwestol TongwynlaisCarl Saunders13181
4Pres Dyffryn EbbwGareth Ritter2180
5Brunel BrassDaniel Hall10178
6Band B. T. M.Jeff Hutcherson12176
7SW Comms BandStephen Sykes7175
8Band TylorstownGary Davies1173
9Band Lewis MerthyrCraig Roberts8172
10Band Parc a’r DârDewi Griffiths11171
11A W Parker Drybrook BandJoshua Ruck5170
12Forest of Dean BrassThomas Dunne3169
13Band Markham a’r ArdalJayne Thomas6168

Fe wnaeth Filton Concert Brass, wedi’i dynnu i berfformio fel band rhif 9, dynnu allan cyn yr ornest.

Band Adran Gyntaf yn y Safle Uchaf heb fod yn y Gwobrau: Pres Dyffryn Ebbw

Cyflwyniad Llwyfan Mwyaf Diddanol: Band Dinas Caerdydd M1

Unawdydd Gorau: Megan Newberry – Corned (SW Comms Band)

Chwaraewr Corned Orau: Becky Cale (Band Dinas Caerdydd M1)

Chwaraewr Soprano Orau: Clint Millter (Band B. T. M.)

Adran Corn Orau: Band Tref Pontarddulais

Adran Offerynnau Taro Orau: Brunel Brass

Offerynnwr Ieuengaf: Noah Davies (Band Tylorstown)

Gwahoddiad i Gystadlu yn y Senior Trophy yn y Spring Festival 2022: Band Tref Pontarddulais

Yn ôl ar y Llwyfan Cystadlu

20 mis hir ar ôl ei ymddangosiad diwethaf mewn cystadleuaeth band pres oherwydd pandemig Coronavirus COVID-19, perfformiodd y band yng Ngŵyl Bres Wychavon, a gynhaliwyd ar Hydref 30ain 2021 yn Ysgol De Montfort yn Evesham.

Gwobr David Morris (Ewffoniwm Gorau): Lyndon Harris

Yn cystadlu yn yr Adran 1af yn y Gystadleuaeth Adloniant hon, roedd y band yn falch o gael ei gosod yn y 4ydd safle mewn maes o 9 band, gyda chwaraewr ewffoniwm y band, Lyndon Harris, yn ennill Gwobr David Morris am yr Ewffoniwm Gorau.

Dewisodd y band i berfformio’r rhaglen ganlynol, wedi’i ategu gan gyflwyniad sain a fideo a baratowyd gan Jayne Kinnear.

 • Nordic Polska, Anders Edenroth & Matti Kallio arr. Philip Harper
 • Trust in Me, Sherman & Sherman arr. Philip Harper
 • Fantasy on London Nursery Rhymes, Dan Price
 • An Evening Prayer, Engelbert Humperdinck arr. Robert Childs
 • Tale of the Dragon, Paul Lovatt-Cooper

Mae canlyniadau llawn yr adran isod.

SafleBandArweinyddTrefnPwyntiau
1Band Eccles BoroughMarieka Gray3195
2Band HaydockMark Quinn8193
3Pres Milton KeynesJonathan Mott4188
4Band Tref PontarddulaisPaul Jenkins7187
5Band Markham a’r ArdalJayne Thomas1184
6Band Pres StanningtonDerek Renshaw2180
7Band LangleyCliff Parker6178
8Pres StrataRichard Marshall5175
9Band ShirleyTom Stoneman9173

Arweinydd Buddugol: Marieka Gray (Band Eccles Borough)

Gwobr Adloniant: Band Haydock

Unawdydd Gorau: Morgan Hart – Tiwba Eb (Band Shirley)

Baritonau Gorau: Band Haydock

Adran Taro Gorau: Pres Milton Keynes

Gwobr David Morris (Ewffoniwm Gorau): Lyndon Harris (Band Tref Pontarddulais)

Pencampwriaethau Whit Friday Ar-lein Band Foden’s 2021

Ar ôl mwynhau ei flas cyntaf o gystadlu rhithwir ym Mhencampwriaethau Bandiau Pres Ar-lein Kapitol Cory, fe wnaeth y band gystadlu ym Mhencampwriaethau Whit Friday Ar-lein, a rhedir gan Band Foden’s.

Darlledwyd y gystadleuaeth ar yr 28ain a’r 29ain o Fai, y penwythnos y mae cystadleuaeth Whit Friday fel arfer yn cael ei chynnal yn ardaloedd Tameside a Saddleworth.

Cymerodd cyfanswm o 119 o fandiau o bob cwr o’r byd ran yn y gystadleuaeth, gan berfformio 57 gorymdaith gwahanol! Mewn gwir ffasiwn Whit Friday, roedd pob band yn cystadlu yn erbyn eu gilydd, ond gyda gwobrau i’r bandiau yn y safleoedd uchaf ym mhob adran. Beirniadwyd y gystadleuaeth gan Michael Fowles.

Band Tref Pontarddulais oedd band rhif 38 i ymddangos, yn perfformio ‘The Contestor’ gan T. J. Powell, sy’n dechrau tua 2:56:10 yn y fideo isod.

Roedd y band yn falch o gael ei gosod yn 35ain ar y cyfan (o 119) a’r 15fed yn yr Adran 1af (o 24).

Pencampwriaethau Bandiau Pres Ar-lein Kapitol Cory 2021

Roedd y band wrth ei bodd i gystadlu ym Mhencampwriaethau Bandiau Pres Ar-lein Kapitol Cory 2021, cystadleuaeth gerddoriaeth rithwir a ddarlledwyd yn fyw ar YouTube ac a gynhaliwyd gan y Band Cory. Wedi’i ddarlledu dros dri phenwythnos yn olynol ym mis Mawrth, roedd yr ornest yn cynnwys adrannau Pencampwriaeth, 1af i 4ydd, Prifysgol ac Ieuenctid, gyda bandiau yn cystadlu o bob cwr o’r byd!

Cystadlodd Band Tref Pontarddulais yn yr Adran 1af, a ddarlledwyd ar 20fed o Fawrth mewn maes o 12 band. Beirniaid yr adran oedd Chris Thomas, Simon Howell a Helen Williams, aelodau o Fand Cory.

Mae’n werth gwylio’r gystadleuaeth gyfan, ond os mai dim ond gwylio ein fideo ni yr ydych, mae’n dechrau am 1:12:57 yn y fideo isod.

Trefn rhedeg yr adran oedd:

 1. Coalburn Silver Band (Yr Alban)
 2. Strabane Brass (Gogledd Iwerddon)
 3. Johnstone Band (Yr Alban)
 4. Band Tref Pontarddulais (Cymru)
 5. Dallas Brass Band (UDA)
 6. Langley Band (Lloegr)
 7. Seindorf Arian Deiniolen (Cymru)
 8. Freckleton Brass Band (Lloegr)
 9. North Skelton Band (Lloegr)
 10. Drogheda Brass Band (Gweriniaeth Iwerddon)
 11. Wotton Silver (Lloegr)
 12. Strata Brass (Lloegr)