Pencampwriaethau Whit Friday Ar-lein Band Foden’s 2021

Ar ôl mwynhau ei flas cyntaf o gystadlu rhithwir ym Mhencampwriaethau Bandiau Pres Ar-lein Kapitol Cory, fe wnaeth y band gystadlu ym Mhencampwriaethau Whit Friday Ar-lein, a rhedir gan Band Foden’s.

Darlledwyd y gystadleuaeth ar yr 28ain a’r 29ain o Fai, y penwythnos y mae cystadleuaeth Whit Friday fel arfer yn cael ei chynnal yn ardaloedd Tameside a Saddleworth.

Cymerodd cyfanswm o 119 o fandiau o bob cwr o’r byd ran yn y gystadleuaeth, gan berfformio 57 gorymdaith gwahanol! Mewn gwir ffasiwn Whit Friday, roedd pob band yn cystadlu yn erbyn eu gilydd, ond gyda gwobrau i’r bandiau yn y safleoedd uchaf ym mhob adran. Beirniadwyd y gystadleuaeth gan Michael Fowles.

Band Tref Pontarddulais oedd band rhif 38 i ymddangos, yn perfformio ‘The Contestor’ gan T. J. Powell, sy’n dechrau tua 2:56:10 yn y fideo isod.

Roedd y band yn falch o gael ei gosod yn 35ain ar y cyfan (o 119) a’r 15fed yn yr Adran 1af (o 24).

Pencampwriaethau Bandiau Pres Ar-lein Kapitol Cory 2021

Roedd y band wrth ei bodd i gystadlu ym Mhencampwriaethau Bandiau Pres Ar-lein Kapitol Cory 2021, cystadleuaeth gerddoriaeth rithwir a ddarlledwyd yn fyw ar YouTube ac a gynhaliwyd gan y Band Cory. Wedi’i ddarlledu dros dri phenwythnos yn olynol ym mis Mawrth, roedd yr ornest yn cynnwys adrannau Pencampwriaeth, 1af i 4ydd, Prifysgol ac Ieuenctid, gyda bandiau yn cystadlu o bob cwr o’r byd!

Cystadlodd Band Tref Pontarddulais yn yr Adran 1af, a ddarlledwyd ar 20fed o Fawrth mewn maes o 12 band. Beirniaid yr adran oedd Chris Thomas, Simon Howell a Helen Williams, aelodau o Fand Cory.

Mae’n werth gwylio’r gystadleuaeth gyfan, ond os mai dim ond gwylio ein fideo ni yr ydych, mae’n dechrau am 1:12:57 yn y fideo isod.

Trefn rhedeg yr adran oedd:

 1. Coalburn Silver Band (Yr Alban)
 2. Strabane Brass (Gogledd Iwerddon)
 3. Johnstone Band (Yr Alban)
 4. Band Tref Pontarddulais (Cymru)
 5. Dallas Brass Band (UDA)
 6. Langley Band (Lloegr)
 7. Seindorf Arian Deiniolen (Cymru)
 8. Freckleton Brass Band (Lloegr)
 9. North Skelton Band (Lloegr)
 10. Drogheda Brass Band (Gweriniaeth Iwerddon)
 11. Wotton Silver (Lloegr)
 12. Strata Brass (Lloegr)

Pencampwriaethau Rhanbarthol Cymru 2020

Gosodwyd y band yn 6ed yn yr Adran 1af ym Mhencampwriaethau Rhanbarthol Cymru 2020, a gynhaliwyd ar Chwefror 29ain yn The Great Hall ar Gampws Bae Prifysgol Abertawe.

Y darn prawf gosodedig oedd gwaith newydd gan y cyfansoddwr Cymraeg, Tom Davoren o’r enw ‘Legacy’, a’r beirniaid oedd Alan Morrison a Jonathan Pippen.

Er gwaethaf y gosodiad isel, bydd y band yn cadw ei statws Adran 1af ar gyfer y flwyddyn nesaf, ar ôl cael dyrchafiad yn ôl i’r Adran 1af yn 2019.

Mae canlyniadau llawn yr adran isod.

SafleBandArweinyddTrefn
1Band B. T. M.Jeff Hutcherson4
2Band TylorstownGary Davies1
3Seindorf Arian DeiniolenLois Eifion5
4Band Lewis MerthyrCraig Roberts6
5Band Parc a’r DârLewis Wilkinson7
6Band Tref PontarddulaisPaul Jenkins2
7Band Bwrdeistref CasnewyddRobin Hackett3

Offerynnwr Gorau: Dylan Williams – Corned (Seindorf Arian Deiniolen)

Pencampwyr Adran Gyntaf Cynghrair Cymru 2019

Cynhaliwyd y trydydd cam, a’r cam olaf o Gyfres Cynghrair Cymru 2019 ar Dachwedd 23ain yn Ysgol Stanwell ym Mhenarth, lle enwyd y band yn gyd-Bencampwyr yr Adran Gyntaf ar gyfer 2019, ynghyd â Band BTM.

Roedd y cymal hwn o Gyfres Cynghrair Cymru yn gystadleuaeth ‘Rhaglen Gyngerdd’ a cyfunwyd yr Adran Bencampwriaeth a’r Adran Cyntaf. Gosodwyd y band yn 5ed, ond yn 2il o fandiau’r Adran Gyntaf, gyda rhaglen a oedd yn cynnwys perfformiad cystadleuaeth gyntaf o ‘Prelude on Two Welsh Hymn Tunes’, gan aelod o’r band, Jonathan Mead.

Mae canlyniadau llawn y Bencampwriaeth a’r Adrannau Cyntaf cyfun isod.

SafleBandArweinyddTrefn
1Band Dinas Caerdydd M1
(Adran Pencampwriaeth)
Christopher Bond3
2Pres Dyffryn Ebbw
(Adran Pencampwriaeth)
Nigel Seaman5
3Band Dirwestol Tongwynlais
(Adran Pencampwriaeth)
Carl Saunders1
4Band BTM
(Adran Gyntaf)
Jeff Hutcherson4
5Band Tref Pontarddulais
(Adran Gyntaf)
Paul Jenkins6
6Band Markham a’r Ardal
(Adran Gyntaf)
Matt Rowe2

Offerynnwr Gorau: Tim Jones – Ewffoniwm (Band BTM)
Trombon Gorau: Bethan Cooke (Pres Dyffryn Ebbw)
Adran Fas Gorau: Band BTM

Gwobr Aur i’r Band Hyfforddi

Cystadlodd Band Tref Pontarddulais a Band Hyfforddi Pontarddulais yng Nghystadleuaeth Cymdeithas Band Pres Gorllewin Cymru 2019 ar 5ed Hydref, a gynhaliwyd yn Ysgol Maes y Gwendraeth yng Nghefneithin.

Offerynwr Gorau - Christopher Jenkins
Offerynwr Gorau – Christopher Jenkins, gyda’r beirniad Paul Holland. (Llun â caniatâd Cymdeithas Bandiau Pres Gorllewin Cymru.)

Dyfarnwyd yr 2il safle i’r Band Hŷn yn yr Adran Gyntaf, gan berfformio ‘A King’s Lie’ gan Stan Nieuwenhuis yn y gystadleaeth hunan ddewisiad hon, sef ail gymal cyfres Cynghrair Cymru 2019. Am y drydedd gystadleaeth Cynghrair Cymru yn olynol, enillodd y prif chwaraewr corned, Christopher Jenkins, y wobr ‘Offerynnwr Gorau’.

Ennillodd y Band Hyfforddi y Wobr Aur ar ôl dychwelyd i’r llwyfan cystadlu eleni, ar ôl perfformio detholiad o gerddoriaeth 10 munud o hyd. Roedd y detholiad yn cynnwys ‘When I Grow Up’ gan Tim Minchin tref. David Edmonds, gyda cyfraniadau unigol gan Aled Tumelty ar y Corned, Dylan Fowles ar y Corn Flugel a Tom Fowles ar yr Ewffoniwm, ‘Kid Shifter’ gan Simon Wyld – unawd trombôn tenor wedi’i berfformio gan Evan Kinnear – ac ‘African Funk’ gan Alan Fernie. Enillodd y Band Hyfforddi hefyd y gwobrau am y Perfformiad Gorau a’r Adran Gorau, a ddyfarnwyd i’r adran Offerynnau Taro.

Mae canlyniadau llawn yr Adran Gyntaf a’r Adran Iau isod.

Adran Gyntaf

SafleBandDarnTrefn
1Band Tref Porth Tywyn
(Ceri John)
Endeavour
(Philip Sparke)
2
2Band Tref Pontarddulais
(Paul Jenkins)
A King’s Lie
(Stan Nieuwenhuis)
1
3Band Markham a’r Ardal
(Matt Rowe)
The Forest of Dean
(Derek Bourgeois)
3

Offerynnwr Gorau: Christopher Jenkins – Corned (Band Tref Pontarddulais)

Adran Ieuenctid ac Iau

GwobrBandArweinydd
AurBand Hyfforddi PontarddulaisKevin Shanklin
ArianBand Iau Gwaun Cae GurwenDafydd Lewis
ArianBand Hyfforddi Bwrdeistref CasnewyddHayley Gibbs

Adran Gorau: Offerynnwyr Taro – Band Hyfforddi Pontarddulais
Perfformiad Gorau: Band Hyfforddi Pontarddulais