Gorymdaith Goffa

Roedd y band unwaith eto’n falch o arwain Gorymdaith Goffa ym Mhontarddulais ar y 10fed o Dachwedd 2019. Roedd y Band Hŷn hefyd yn falch o gael aelodau o’r Band Hyfforddi yn cymryd rhan yn y Gorymdaith, gyda rhai ohonynt yn cymryd rhan yn eu Gorymdaith Goffa gyntaf.

Diolch yn arbennig i Iwan Hill, aelod o’r, am chwarae’r ‘Last Post’ yn y Gwasanaeth awyr agored a gynhelir wrth y Gofeb Ryfel ym Mhontarddulais.