Gwobr Grant Fferm Wynt Mynydd y Gwair

Mae’r band wrth eu bodd ac yn ddiolchgar iawn eu bod wedi derbyn grant gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd Y Gwair, a fydd yn mynd tuag at wneud gwelliannau i Ystafell Ymarfer y Band.

Mae manylion llawn o’r holl sefydliadau cymunedol lleol a dderbynodd grant ar wefan Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe.