Cyngerdd Haf a Barbeciw


Event Details


Mae hwn yn ddathliad diwedd tymor, lle bydd cyngerdd anffurfiol awyr agored gan PTB, yr Academi a’r Grŵp Cymunedol. Tua. 7:00yh bydd barbeciw i chwaraewyr a theuluoedd.