Rowndiau Terfynol Pencampwriaethau Band Pres Cenedlaethol Prydain Fawr


Event Details


Gyda buddugoliaeth yn Adran Gyntaf Pencampwriaeth Rhanbarthol Cymru ym mis Mawrth 2022, cafodd y band wahoddiad i gynrychioli Cymru yn Rownd Derfynol Adran Gyntaf Pencampwriaethau Bandiau Pres Cenedlaethol Prydain Fawr, a gynhaliwyd yn The Centaur, Cheltenham Racecourse.

Y darn prawf gosod ar gyfer y gystadleuaeth hon yw Trittico gan James Curnow.